Cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw

Cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw

Ontwikkel de aanpak om renovatieprojecten financieel gezond

uit te voeren én er aan te verdienen

Wat is het lastig er achter te komen wat zakelijke klanten, partners en bewoners beweegt. Zeker als het gaat over duurzame aankopen en energiezuinige renovaties. Kon je maar in hun hoofd kijken!

BENG is de standaard voor nieuwbouw en energiezuinigheid bepaalt ook al de bestaande bouw. Alle techniek is beschikbaar, maar verduurzaming verkopen én er zelf aan verdienen vergt meer en andere kwaliteiten dan alleen technische.

De grootste hindernissen zitten in het hoofd en het hart van kopers. Kom je met een sluitend voorstel en speel je op de juiste manier en op het juiste moment in op gevoelens, wensen en mogelijkheden, dan vergroot je de kans dat jouw aanpak overtuigt. En kun je er een eerlijke boterham aan verdienen.

ETAGO cursus:

Verdienen met verduurzamen in de bouw

In coproductie met DNA in de Bouw

In 4 avonden ontdek je:

 • Hoe je de opbouw van investerings- en levensduurkosten inzichtelijk krijgt
 • Welke oplossing optimaal gaat aansluiten bij de behoefte van de klant
 • Zodat je daarmee duurzame beslissingen en aankopen stimuleert
 • Hoe het menselijk brein werkt
 • Wanneer je wat vertelt aan welke gesprekspartner

De cursus is een tryout en wordt exclusief aangeboden aan leden van vereniging DNA in de Bouw, waarvan beide trainers lid zijn.

 

“Het is onverstandig om te veel te betalen, maar het is erger om te weinig te betalen. Wanneer je te veel betaalt, verlies je een beetje geld. Wanneer je te weinig betaalt, kun je soms alles verliezen, omdat de investering niet in staat was te doen waar hij voor bedoeld was.”
John Ruskin – Engels criticus 19e eeuw

k

Verdienen met verduurzamen

2, 9, 16 en 23 september

}

Tijdstip

19:00 – 21:30 uur

Locatie

Online

Inhoud van deze praktische cursus

 1. Klantinzicht en psychologie van verkopen
 2. Inzicht in kostenoptimalisatie voor duurzaam renoveren
 3. Marketing en ondernemen om kopers te overtuigen
 4. Een sluitende businesscase maken

Dit krijg je

Je werkt met het ETAGO-werkboek ‘Verdienen met verduurzamen’, dat je gedurende de cursus gebruikt en invult. Hierin zijn ook huiswerkopdrachten opgenomen waarmee je in totaal ongeveer 2 – 4 uur bezig bent.

Voorafgaand aan de cursus ontvang je enkele opwarmmails zodat je goed voorbereid en gemotiveerd aan de cursus deelneemt.

Tijdens de cursusduur ontvang je activatiemails met tips. Je krijgt leestips die aansluiten bij de behandelde onderwerpen.

cursus verdienen verduurzamen

Vraag eerst door en vertel later

Snel te weten komen wat de ander triggert, hoe doe je dat? Een projectontwikkelaar heeft een andere drive te verduurzamen dan een woningcorporatie. Je wilt graag álles vertellen, want dat geeft je een veilig gevoel. Maar is het slim? Je loopt grote kans dat het niet aansluit bij de behoefte en vraag van je gesprekspartner.

Welke vragen heeft hij of zij? Vraag eerst door en vertel later.  Leer je gesprekspartner zo goed mogelijk kennen. Pas dan kan je oplossing optimaal aansluiten op zijn wensen en behoeften.

Loop je te ver achter op de mate van verduurzamen van je klant(en) dan haakt hij (zij) af. Lastiger is het als jij te ver vooruit loopt en hij je niet bij kan bijbenen. In de cursus ontdek je jouw level ten opzichte van dat van je klant. 

Neem je hem mee in de reis die jij al gemaakt hebt, dan raak je hem niet kwijt, maar haakt hij aan. Carl-peter heeft veel ervaring met deze processen en zal vertellen hoe hij dit aanpakt en oplost.

Saskia de Jong

Saskia de Jong

is de initiatiefnemer van ETAGO

Over trainer Saskia de Jong

Als marketeer en media-expert in de b2b is Saskia de Jong onder de naam DeJong&Verder al sinds 1995 werkzaam.

Frequente zichtbaarheid met een goed verhaal vormt dagelijks de rode draad in wat zij voor klanten doet. Ze heeft veel ervaring met marketing en communicatie in de technische sector.
Saskia is vertrouwd met alle communicatievormen en kennisoverdracht die klanten waarde bieden. Ze geeft ook cursussen en presentaties over marketing, media en communicatie, onder andere via ETAGO.

Saskia is de initiatiefnemer van ETAGO, platform voor het technisch mkb met kennis en inspiratie over ondernemen, groeien en marketing.

Carl-peter Goossen

Carl-peter Goossen

is voorzitter van DNA in de Bouw

Over trainer Carl-peter Goossen

Opgeleid als bouwkundig ingenieur en architect houdt Carl-peter zich bezig met diepgaande innovatie in de bouw. Dat komt tot uiting in projecten, hij geeft ook onderwijs en lezingen. Daarnaast is hij directeur van Bouwnext.

De integrale aanpak is cruciaal voor het optimaliseren van bouwprojecten. Deze aanpak staat aan de basis van zijn bedrijf Bouwnext dat hij in 2007 oprichtte. Het bureau wordt door opdrachtgevers, aannemers en architecten gevraagd om complexe vraagstukken samen op te pakken, met ontwerpmanagement als uitgangspunt. Ook op productniveau is de integrale benadering van doorslaggevende betekenis. Met diverse productleveranciers zijn samenwerkingsverbanden ontstaan.

Hoe, wat en waar

 • Wanneer: woensdagen 2, 9, 16 en 23 september 2020
 • Waar: online
 • Tijd: 19:00 – 21:30 uur

Wij volgen de RIVM-richtlijnen. Wij gaan ervan uit dat de cursus online is. Mocht live kunnen dan vindt een cursusavond plaats in Ede. Kom je niet naar Ede, dan kun je altijd online deelnemen.

De cursus is een tryout en wordt exclusief aangeboden aan leden van vereniging DNA in de Bouw, waarvan beide trainers lid zijn.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

6 redenen om je aan te melden

 1. Als je hulp kunt gebruiken om straks deals te maken die bij jou en de klant passen en waar de wereld beter van wordt.
 2. Als je met bewezen methodieken wilt werken waarmee je jezelf én het verduurzamen op de kaart zet.
 3. Als je met jouw expertise het verschil wilt maken omdat je af wilt van ‘het minimale is meer dan genoeg’.
 4. Als je op een ander level met gesprekspartners wilt komen zodat je polarisatie voorkomt.
 5. Als je wilt leren hoe je jouw aanpak en expertise onder de aandacht brengt bij klanten en andere gesprekspartners in een 1-op-1 gesprek, op hun niveau.
 6. Als je wilt weten hoe je vanuit het perspectief van je eigen ontwikkeling je kunt vereenzelvigen met de klant.

Zet je stip op de duurzame horizon

Het woord verduurzamen zegt het eigenlijk al: je verdient je geld op den duur. Niet door de investering nu zo laag mogelijk te houden, maar uit de exploitatie nadat je hebt gebouwd.

30 jaar geleden ging verduurzamen over of je een Miele wasmachine voor 20 jaar kocht, of 3x een goedkopere. Ondertussen weten we dat het over eenmalig gebruik van grondstoffen gaat. Die moeten we goed inzetten zodat we er langer plezier van hebben, ook de generaties na ons. Daarvoor kijk je over langere tijd wat het kan opleveren naar de totale kosten van gebruik (Total Cost of Ownership, TCO). Met deze aanpak zet je de stip op de horizon.

Tijdens de cursus leer je aan de TCO te rekenen en maak je de opbouw van de investeringskosten inzichtelijk. Dit breng de levenscycluskosten in beeld die het uitgangspunt zijn voor de besluitvorming van de klant. Maatregelen voor lagere gebruikslasten, onderhoudskosten en sloopkosten komen beter voor het voetlicht. Een must voor een duurzame circulaire gebouwde omgeving en om wonen ook na de energietransitie betaalbaar te houden.

Voor professionals in het technisch mkb

Hoe vaak zit je niet met mensen in een cursus of netwerkbijeenkomst waarmee je weinig tot niets hebt? De cursisten van ETAGO zijn meestal werkzaam in een technische organisatie met bijzondere kennis en expertise. Misschien is dat wel de grootste bonus!

Hun verhalen en de praktijkvoorbeelden  zullen je aanspreken. In en dankzij de groep kun je sneller en grotere stappen zetten. Bovendien geeft dezelfde scope of markt extra waarde.

Met de cursus Verdienen met verduurzamen leer je klanten en hun motieven onderscheiden en stem je je aanpak er optimaal op af

k

Verdienen met verduurzamen

2, 9, 16 en 23 september

}

Tijdstip

19:00 – 21:30 uur

Locatie

Online

Jouw investering:

€ 197

Scenario2040: studie Techniek Nederland over toekomst voor installatiebranche

Hoe ziet onze samenleving er over twintig jaar uit? Zijn we op dezelfde voet verder gegaan, of is het roer inmiddels om? In de studie SCENARIO2040 van Techniek Nederland worden twee uitersten geschetst. Twee totaal verschillende scenario’s, met focus op de toekomst voor de installatiebranche. Wat de toekomst ook brengt, één ding is zeker: om mee te kunnen blijven doen, moeten professionals in de installatiebranche hun kennis en vaardigheden continu ontwikkelen.

Niemand kan in de toekomst kijken. Zeker in deze tijden is het ongewis wat er gaat gebeuren. Maar een aantal ontwikkelingen is met enige zekerheid te voorspellen, zo staat in het rapport te lezen. Zo is Nederland over twintig jaar gegroeid tot circa 18,5 miljoen inwoners, vooral door immigratie. Om ons heen worden steeds meer gegevens geregistreerd en gebruikt door algoritmes, kunstmatige intelligentie en robots. Elektrificatie en waterstof als transport- en opslagmedium zijn de norm. Hergebruik en terugwinning uit reststromen zijn geperfectioneerd. Beschermende coatings en beton zijn in staat zichzelf te repareren. Technologische ontwikkelingen maken veel producten en diensten goedkoper.

Scenario’s installatiebranche

Deze ontwikkelingen kunnen worden benoemd op basis van de trends die nu al zijn ingezet. Hoe de economie en de technische sector in die ontwikkelingen meebewegen, is allerminst zeker. Grofweg kan het twee kanten op gaan. In de studie SCENARIO2040 van Techniek Nederland worden deze scenario’s beschreven op basis van de denkbeelden van experts en stakeholders en visies vanuit de maatschappij.

In het eerste scenario wordt technologie snel ontwikkeld, slechts een slinkend aantal mensen kan dit betalen

Het eerste scenario is ‘De vlucht vooruit’. Volgens dat scenario gaan we op de oude, vertrouwde voet verder. Welvaartsgroei is het hoogste doel, ervan uitgaande dat de markteconomie en technologie alle problemen zullen oplossen. Op termijn wordt het Oosten belangrijker en leidend. Zij hebben de grootste economieën en bedrijven en de meeste wetenschappers. Er is een tweedeling tussen grote bedrijven met generieke diensten en specialistische kleinere bedrijven.

Technologie is onbegrensd

En de technische sector? In dit scenario zijn grote technologiebedrijven leidend. De technologie is onbegrensd en versterkt de maatschappelijke problemen, zoals ongelijkheid. Technologie wordt snel ontwikkeld, maar een slinkend aantal mensen kan dit betalen. Installateurs voeren hun werkzaamheden uit via platforms die door artificial intelligence worden aangestuurd. In de zakelijke markt blijft de vraag naar hoogwaardige technische kennis groot. Daar zullen specialistische installatiebedrijven hun sterke positie weten vast te houden.

Scenario 2040 Techniek Nederland

Het roer radicaal om?

In het tweede scenario gaat dankzij technologische ontwikkelingen het roer radicaal om. In de ‘Green New Deal’ ligt de nadruk op het welzijn van mens, natuur en milieu. Technologie is dienstbaar en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering. De technische sector heeft een krachtig, groen imago en een grote aantrekkingskracht op jonge, ambitieuze technici die nu nog op de basisschool of in de peuterklas zitten.

In het tweede scenario wordt vervuiling beprijsd en worden duurzame technologieën en producten populair

Uiteraard is de hele woningvoorraad aardgasvrij dankzij hoogwaardige innovaties en een succesvolle wijkaanpak. Doordat vervuiling wordt beprijsd, worden duurzame technologieën en producten populair. (Tech)bedrijven en technologie zijn tijdig gereguleerd en dienen de maatschappij. De Nederlandse installatiebranche loopt internationaal voorop qua duurzaamheid, waarbij een veelvoud aan installatiebedrijven zich toelegt op (de)montage of datagedreven diensten. Zo bevordert de technische sector de circulariteit van producten.

Ietsje dichterbij: CONNECT2025

Vind je dit allemaal nog erg vaag? Dat kunnen we ons voorstellen! Kijk dan ook eens naar het rapport dat Techniek Nederland 2 jaar geleden publiceerde: CONNECT2025, dit rapport geeft zicht op de impact van techniek, voor een Nederland op weg naar 2025.

Ontwikkel je met ETAGO

Hoe nu verder? Wat de toekomst ook brengt, zetten de rapporten van Techniek Nederland (het voormalige UNETO VNI) je in elk geval aan het denken. We moeten blijven ontwikkelen, zoveel is zeker. ETAGO helpt je daarbij met artikelen, ebooks, checklists én met studiemateriaal in de vorm van cursussen en workshops. Lees bijvoorbeeld deze ETAGO-blog over de kennis en inspiratie van futurist Richard van Hooijdonk.

De toekomst een bedreiging? Wel voor wie stil staat. Voor de professional die zich blijft ontwikkelen, biedt de toekomst onbegrensde mogelijkheden. Op www.etago.nl vind je inspiratie om die vorm te geven!

 

Checklist voor wie een event moet annuleren of uitstellen

Het coronavirus gooit veel plannen en activiteiten overhoop. Heb je een congres, cursus of event op de agenda dat je moet verzetten, of zelfs annuleren? Mij overkwam het! Tijdens ons proces ontstaat een lijst met 14 punten die je niet mag vergeten als jou dit overkomt. Hier vind je ze toegelicht, inclusief een factsheet met de tips in een notendop.

Lees dit artikel eerst diagonaal door, dan kun je snel bepalen waarmee je het eerst moet beginnen. Dit hangt uiteraard af van het moment waarop je de eerste twijfels en zorgen krijgt én de ernst van de aanleiding. De lijst is ongeveer chronologisch samengesteld, maar stappen lopen gelijktijdig en door elkaar heen. Dus pas je werkvolgorde aan, als je dit logischer vindt.

Deze tips zijn in een uitgebreider artikel op de Nederlandse marketingwebsite Frankwatching gepubliceerd, gelardeerd met persoonlijke ervaringen en overwegingen voor mijn project. Een verkorte Engelstalige versie die ik maakte staat op het Amerikaanse MarketingProfs. Onderaan dit artikel vind je de links.

1. Volg het nieuws

Als actualiteiten snel wijzigen zijn timing en bovenop het nieuws zitten cruciaal. Op het moment van schrijven vindt over exact 14 dagen het congres plaats dat ik organiseer. Het is een week nadat bekend is geworden dat er ook in Nederland coronapatiënten zijn. Houd het nieuws goed bij zodat je straks de beste beslissing kunnen nemen als dat noodzakelijk is.

2. Raadpleeg bronnen en protocollen

Raadpleeg naast de krant nog meer betrouwbare bronnen om de ontwikkelingen goed te volgen. Zoals bijvoorbeeld de sites van het RIVM, de GGD of andere overheidssites. Corona is geen crisis die er van de een op de andere dag is, maar het overrompelt onze maatschappij en ons leven fors. Heb je een protocol voor crisiscommunicatie, dan is dat waarschijnlijk deels bruikbaar, sla het er op na. Werk je in een team, verdeel dan de taken en stem dagelijks met elkaar af.

Heb je interne redenen om je event te cancelen of uitstellen, dan kun je deze stappen overslaan.

Checklist event annuleren

Klik op het plaatje en sla hem op of druk hem af!

3. Consulteer partners

Er komt wat beweging richting onze beslissing doordat de vertegenwoordiger van de Europese Commissie ons laat weten dat zij niet mag reizen. Ze stelt voor haar presentatie online te doen. Ik bel met de beursorganisator die ons congres host: hoe loopt het bij hen? Zij geven aan nog niet aan cancelen of verzetten te denken, maar het stelt mij niet 100% gerust.

Werk je in een team bespreek dan nu hoe men er in staat. Zien zij het zelf zitten om te reizen en zich onder de mensen te begeven? Heb je andere redenen om het doorgaan van je event te heroverwegen, wat zijn de gevoelens en de redenen dan? Dit geldt natuurlijk ook voor sprekers, partners en sponsors waarmee je samenwerkt of leveranciers die je al voor je bezig zijn.

4. Check financiën en verzekeringen

Check contracten en afspraken. Is je event verzekerd, sla de polis er op na. En mogelijk kun je nog makkelijk – zonder veel kosten – de reservering afzeggen. Met een epidemie als Corona heeft niemand ervaring, de verzekering ook niet. Houd er rekening mee dat er door de verzekering niets vergoed wordt. Wat betekent dit voor je eigen organisatie en voor de eventuele samenwerkingen die je hebt?

Zelf besluiten tot annulering of uitstel is proactief en geeft veel voordelen. Zoals tijdwinst, rust in je team én in jouw hoofd.

Zijn bestellingen al geleverd, vraag dan of ze kunnen worden teruggestuurd. Misschien is het niet nodig en zijn ze alsnog bruikbaar als je event uitstelt. Kun of wil je niet van afspraken af en zijn betalingen nog niet volledig gedaan? Bekijk dan of je betaaltermijnen kunt verleggen. Als dit niet belangrijk is, stop hierin dan geen tijd.

5. Loop locatie en reserveringen na

Wil je het event wel door laten gaan maar op een later moment en op dezelfde locatie, ga dan zo snel mogelijk na welke data alle belanghebbenden én jezelf het beste uitkomen. Bij voorkeur communiceer je immers direct met je besluit tot uitstel óók de nieuwe datum. Moet je natuurlijk wel eerst weten of de belangrijkste personen voor je event dan ook kunnen.

Kun je niet op dezelfde locatie terecht of wil je dat niet? Dan is het slim om nu om je heen te gaan kijken voor andere locaties. Betekent wel direct nog meer werk!

Maak een overzicht van alle afspraken die je hebt gemaakt: boekingen, bestellingen, reserveringen. Met dit op een rij heb je snel in beeld wat je het eerst moet doen zijn als je cancelt of verzet én wat daarvan de consequenties zijn.

Misschien kun je met een congres aanhaken bij een beurs die later dit jaar plaatsvindt.
>> Hier vind je het overzicht van de beurs in de bouw, installatie, industrie en vastgoedsector.

6. Neem de beslissing

Het is niet verkeerd om de beslissing tot afzeggen of uitstel zo laat mogelijk te nemen, en in het geval van Corona, je te verlaten op de updates van het RIVM, de overheid of onze beursorganisator. Maar er is veel voor te zeggen om het heft in eigen handen te nemen en tijdig te beslissen. Dit voorkomt ook dat je ineens halsoverkop in de versnelling moet, omdat een ander dat doet. Het toont pro-activiteit en dat komt goed over. Bovendien geeft het rust in je team en in je eigen hoofd; je hebt immers werk erbij waar je niet op zat te wachten.

Zet alles op een rij wat je hiervoor al hebt onderzocht en bespreek het thuis. Dat deed ik ook en mijn partner en kinderen zeiden: uitstellen. Komt ook door de snelle veranderingen in berichtgeving en de  paniekstemming die rondom het coronavirus ontstond, ik kan niet ontkennen dat dat mij ook heeft beïnvloed. Bovendien, een gratis evenement heeft soms veel no-show! Dat risico willen wij niet lopen.

Mijn projectleider overval ik er mee, maar ze pakt snel mijn zorgen op. Er volgt enig overleg, met als besluit dat we ons congres verzetten. Reden: de snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland, we vinden het te riskant om de beslissing verder uit te stellen.

7. Maak de basistekst

Stel de minimale tekst samen die je voor alle communicatie kunt gebruiken: over de beslissing, de reden(en), de eventuele nieuwe datum en locatie en wat dit betekent voor de deelnemers. Maak een overzicht van de partijen die je gaat informeren en stem de tekst op hun situatie af. Noteer ook via welk kanaal je hen bericht, eventueel met data erbij.

checklist event uitstel

8. Stop de registratie

Heb je de registratie nog niet gestopt, doe het dan nu! Verloopt dat via de eigen website, pas de aanmeldpagina aan en haal de link naar het aanmeldformulier weg. Gebruik je hiervoor registratietools dan helpen die je door dat proces heen. De basistekst (punt 7) heb je al opgesteld en die is hiervoor goed bruikbaar.

Verloopt de registratie via een partner informeer hen en lever een tekst aan die zij kunnen plaatsen.

9. Informeer team en personeel

Beleg een korte meeting waarin je iedereen tegelijk kunt informeren, live of online. Informeer hen niet alleen over de beslissing, maar ook over de communicatie en de aanpak voor afzeggen of uitstel. Verdeel nu ook al taken want dat ontlast jou!

10. Informeer sprekers en gasten

Mogelijk heb je je overwegingen al eerder besproken met sprekers en gasten, het is sowieso netjes én slim ze tijdig op de hoogte te stellen. Neem daarom tijdig contact met ze op en betrek ze ook over uitstel en de nieuwe datum.

11. Informeer partners

Naar partners toe kan het wat ingewikkelder zijn ze je besluit mee te delen. Dit hangt af van geld en belangen. Hoe groter het (verwachte) verlies, des te zorgvuldiger je dit moet doorlopen. Daarom adviseerde ik je al ruim van te voren je zorgen en twijfels met hen te bespreken zodat ze jou een beeld kunnen geven wat het voor hen betekent. Het kan handig of zelfs noodzakelijk zijn de beslissing voor cancelen of uitstel samen met hen te nemen. Hoe meer betrokkenheid en draagvlak, des te beter.

12. Informeer deelnemers

Naar deelnemers toe moet je zorgvuldig communiceren, of ze nu betaald of gratis hebben aangemeld. Vanuit de basistekst stel je de tekst samen voor de deelnemers. Je bepaalt op welke manier je hen gaat bereiken, per brief, email, nieuwsbrief, telefoontje. Bepaal wat mogelijk en haalbaar is. Geeft dit een boel werk, doe het dan samen met collega’s. Het moet snel, maar ook zorgvuldig.

13. Pas promotie en marketing aan

Zorg dat je zo snel mogelijk overzicht hebt waar betaalde promotie loopt en hoe je dit kunt stopzetten of onderbreken. Je hebt hierover bij punt 4 al nagedacht. Ga je uitstellen, dan hoef je campagnes niet stop te zetten, online en offline. Je moet wel nieuwe content aanleveren. Benut gelijk deze kans je content te verbeteren!

De stappen in de lijst lopen gelijktijdig én door elkaar heen. Pas je werkvolgorde aan als dat logischer is.

Dit overzicht vul je aan met alle andere vormen en kanalen waarop je iets over het congres hebt geschreven en gepromoot. Op je eigen kanalen en sociale media kun je content wijzigen en nieuwe content plaatsen. Denk ook aan kleine dingen als de email-handtekeningen!

Neem in je overzicht data en (gewijzigde) afspraken op, zodat je in een oogopslag kunt zien wat je wanneer moet doen.

14. Wijzig externe content

Zet de url’s van alle externe content in een overzicht, dat had ik gelukkig al gedaan. Helaas gaan wij verzetten naar een andere locatie, dat geeft een complexiteit in de communicatie. Ik ken alle journalisten die onze content hebben geplaatst dus neem met ieder contact op of gepubliceerde content kan worden aangepast.

Voor ons congres hadden wij met ons team een content’machine’ ontwikkeld. Ik hoop dat ik in de al gepubliceerde content de nieuwe informatie laten opnemen. De content die we in de planning hadden zet ik even on hold, want ik heb nog geen nieuwe datum.

Overigens ontstaan door het verzetten ook weer nieuwe kansen: we zouden een persbericht kunnen uitsturen over het uitstel mét de nieuwe datum en de nieuwe locatie.

Hulp hoe je je content zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor een journalist, vind je in de blog
>> Maak je verhaal onweerstaanbaar voor de journalist.

 

Veel succes met je evenement!

>>Hier lees je het artikel op het marketingplatform Frankwatching, met meer persoonlijke ervaringen

>>Hier lees je de Engelse versie op het Amerikaanse MarketingProfs. Tip: als je je registreert voor een gratis account kun je alle artikelen op deze website lezen.

 

Download ETAGO checklist Event uitstel

 • * Jouw gegevens worden alleen gebruikt om je inspiratieblogs te sturen. Je kunt je altijd uitschrijven.

Tips van 3 aannemers voor een website die werkt

Meer dan ooit moet een website informeren, overtuigen en beïnvloeden. ETAGO onderzocht ruim 100 websites van bouwers en installateurs; hoe leggen ze de connectie met hun doelgroepen? Een rijtje koplopers haalden wij in ons rapport naar boven. Drie ervan zijn door het vakblad Aannemer geïnterviewd. Ze hebben de aanpak van hun website stevig geïntegreerd in hun dagelijkse gang van zaken en geven tips voor een website die werkt. 

In het rapport over dit onderzoek constateerde ETAGO vooral dat er weinig projecten en personeel op websites van bouwers en installateurs staan. Een hoofdstuk in het rapport bevat een lijst met een aantal koplopers, waaronder de 3 door vakblad Aannemer geïnterviewden.

Waarom deze bedrijven door ETAGO als koploper zijn benoemd:

 • Bouwbedrijf Mensink – Filmpjes van project onder andere met drone, informatie komt persoonlijk over, klanten lijken zelf de blogs te schrijven
 • Bouwbedrijf Van Schaik – Navigatie ingericht op soorten klanten: architecten, bedrijven, zorg enz, tevens: projectverhalen
 • Roscobouw – Uitgebreide zeer verzorgde website, in navigatie: Verhalen

Hieronder lees je de interviews die in het vakblad zijn gepubliceerd.

“Als je het goed doet, werkt een website echt” – Gonard Mensink, eigenaar Mensink Bouwbedrijf

“Ik ben altijd behoorlijk sceptisch geweest over websites. Het kost tijd en geld om ze te maken en dan moeten ze ook nog onderhouden worden. Inmiddels weet ik wel beter. Als je het goed doet werkt een website écht. Het maakt dat bezoekers je bedrijf leren kennen; er een bepaald gevoel bij krijgen. En dat trekt weer de juiste klanten.

Hoe je een goede website maakt?

 1. Vooral niet zelf. Dat kun je niet. Schakel een deskundige in. Die houdt je scherp en bekijkt de zaken vanuit een ander persepctief.
 2. Draag uit wie je als bouwbdrijf bent en hóe je de dingen doet. Je moet onderscheidend willen zijn. Zonder personal touch lukt dat niet, dus:
 3. Laat mensen zien. Wij brengen medewerkers in beeld én klanten. Zij vertellen in blogs over hun ervaringen met ons. Ervaringen die door een tekstschrijver worden opgetekend. Want:
 4. Doe het er niet zomaar even bij. Zet er iemand op, anders komt de klad er in.
 5. En: ga zelf bloggen. Het is verschrikkelijk leuk!

Ik laat in de auto – uiteraard handsfree – mijn gedachten de vrije loop, terwijl onze tekstschrijver op kantoor meeschrijft. Omdat ik dyslectisch ben, maar ook omdat je het als aannemer niet kunt. Je moet een website in je bedrijfscultuur zien te krijgen. Medewerkers aansporen om een foto te maken van de taart tijdens de oplevering. Dat straalt vaktrots uit.”

>> www.mensinkbouwbedrijf.nl

Tips website aannemer

“Je website moet uitstralen waar je voor staat” – Kees van Schaik, directeur Bouwbedrijf van Schaik

“Waar social media platforms komen en gaan, is een website een blijvende mogelijkheid om je bedrijf te presenteren. Een online visitekaartje. Maar besef wel: een website maken is een serieuze zaak. Een proces dat begint met het bedenken welk beeld je van je bouwbedrijf wilt neerzetten. Dat uitdenken, kost de meeste tijd. Neem die tijd! Zodat je website uiteindelijk echt uitstraalt waar je voor staat. Wat je talenten zijn. Kortom, waar je kracht ligt. Het is heel verleidelijk om de meest spraakmakende projecten te laten zien. Alleen lijkt dat dan het enige dat je kunt.

Onze klantenkring is divers; we bouwen voor particulieren, zorginstellingen en overheidsinstanties. En hebben zeker ook een lijntje met architecten. Op die doelgroepen is onze website helemaal ingericht. We vertellen hen wat we voor ze kunnen betekenen. Gecombineerd met projectverhalen en klantreacties. Dat werkt: op het moment dat men hier op kantoor komt, is een groot deel van het werk al door de website gedaan als het gaat om vertrouwen. Een weerspiegeling van wat wij op de bouw willen uitstralen. Want hoe klein een project ook, het resultaat moet goed zijn. We willen een hoog niveau voor de verschillende portemonnees bereiken door netjes en vooral samen te werken. Het sleutelwoord om van projecten een succes te maken.”

>> www.bouwbedrijfvanschaik.nl

“Actueel blijven is het allermoeilijkste” – Sandra Malka, algemeen directeur Roscobouw

“Het hebben van een website is een must. Je kunt jezelf als bedrijf niet serieus nemen als je er geen hebt. Het is immers belangrijk dat je wordt gevonden. Tegelijkertijd is het maken van een website zó iets anders dan de dagelijkse praktijk van bouwen. Dat zelf doen, is geen optie. Maar je moet het ook niet helemaal willen uitbesteden. Het is een samenwerking tussen websitebouwer, eventueel vormgever en het bedrijf zelf. Je moet er dus sowieso flink wat uren insteken.

En een website bouwen is één ding; vergeet het onderhoud niet. Je moet er iemand binnen je bedrijf voor vrijmaken. Niet iedereen heeft die mogelijkheid. Dan wordt een website al snel een noodzakelijk kwaad. Al hoeft dat niet per se. Het doel van je website bepaalt namelijk de hoeveelheid inspanning die je ervoor moet leveren. Als particuliere bouwer moeten wij constant op zoek naar nieuwe klanten. Dan kom je niet weg met alleen een landingspagina. Het is puur maatwerk. Het allermoeilijkste? Actueel blijven. Villabouw is trendgevoelig. Mooie plaatjes van projecten moeten aantonen dat wij daarin meegaan. Krijg dat maar eens georganiseerd als je werkgebied Brabant, Gelderland en Limburg is. Projecten zijn niet de enige ‘trekker’. Een website moet ook persoonlijk zijn. Om te laten zien dat wij voor echte mensen bouwen, publiceren we klantverhalen. Bezoekers kunnen zich daarmee identificeren, het komt dan dichtbij.”

>> www.roscobouw.nl

Meer tips voor een website die werkt

onderzoek websites bouw installatie

Veel bouw- en installatiebedrijven kunnen eenvoudig stappen maken door hun projecten te tonen, hun personeel er een rol in te geven en te vertellen wat ze meemaken en wat hen bezighoudt. Deze interviews onderstrepen dat nog eens extra! Iedereen heeft een verhaal, vaak zelfs een heel goed verhaal. De mensen maar ook bedrijven en organisaties zijn erin geïnteresseerd, want het kán hun leven veranderen.

Meer over het rapport lees je hier.

Tip: download het rapport, er staan een paar pagina’s tips in hoe je een succes kunt maken van je website.

Met dank aan het vakblad Aannemer voor de interviews.

Weinig projecten, personeel en nieuws op websites bouw en installatie

Onderzoek onder ruim 100 websites van bouwers en installateurs wijst uit dat weinig schrijven over projecten, personeel en actualiteiten. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek dat ETAGO zomer 2019 uitvoerde. Onderzocht is in hoeverre de websites de connectie met de lezer leggen. Gekeken is naar het persoonlijke karakter van de site, projectweergave, nieuwsvoorziening, of de site de lezer tot actie aanzet en of hij de site wordt ‘ingetrokken’. De resultaten zijn verrassend omdat de negatieve scores overheersen.

7 opmerkelijke bevindingen:

 1. Op driekwart van de sites van installateurs is geen informatie over personeel te vinden.
 2. Op ruim 15% van de websites van bouwbedrijven is geen mens te zien.
 3. Bijna 60% van de installateurs toont geen enkel project op de website.
 4. Bijna 80% van de installatiebedrijven plaatst geen nieuws, tegen 40% van de bouwbedrijven.
 5. Op enkele sites na kan de bezoeker nergens actiever worden en meer doen dan lezen (kijken), bellen of mailen.
 6. Informatie over duurzaamheid is op de meeste onderzochte sites niet te vinden, 65% van de installateurs en 59% van de bouwers schrijven er niet over.
 7. Grote bouwbedrijven in dit onderzoek presteren minder dan de grote installateurs. De betreft de vindbaarheid van personeel, toelichting bij projecten en informatie over duurzaamheid.

Is de bouw en installatie zichtbaar en vindbaar? Mwah..

Een voorbeeld, onderzocht is:

 • Zijn gegevens van het bedrijf binnen 1 klik te vinden
 • Is personeel in beeld
 • Leert de lezer ze kennen
 • Wordt de lezer aangesproken

Gemeten is of goed en snel vindbaar zijn te vinden is binnen 1 klik. Is personeel met tekst en beeld te zien? Bij kleinere bouwbedrijven (<10 medewerkers) is in een kwart van de gevallen het personeel goed en snel vindbaar en de bedrijfsgegevens ook. Bij middelgrote bouwbedrijven (11-50 personen) ligt het ja-nee gelijk, bij grotere bedrijven (>50 medewerkers) ligt het nagenoeg andersom: driekwart ja, een kwart nee.

Op 2 na zijn bij alle 57 installateurs de contactgegevens op home te vinden. Op 16 websites is informatie over personeel met 1 klik vindbaar, in meer of mindere mate. Op 42 websites is niets over personeel te vinden, bijna driekwart van de onderzochte sites.

Als we de sites van bouwers en installateurs vergelijken valt op dat personeel van de eerste groep bij alle soorten bedrijven sneller vindbaar is dan bij de tweede groep. In de grafiek is dit goed te zien. Dit wordt overschaduwd door het feit dat bij alle soorten en groottes van bedrijven personeel helemaal niet vindbaar is binnen 1 klik.

onderzoek websites bouw installatie

Weinig tekst, vooral projectinformatie ontbreekt

Bouwen en installeren is: een project waarvan er geen een hetzelfde is. Een uitgelezen kans om de webbezoeker daarvan iets te laten zien en er over te vertellen. Hoewel het er op de site niet naar uitziet dat ze werk hebben…twijfelt ETAGO niet aan het bestaan van deze bedrijven. We twijfelen er wel aan of alle bedrijven beseffen dat projecten en informatie over de onderneming en de mensen die er werken eenvoudig en goed bewijsmateriaal zijn dat klanten en bezoekers trekt, op de korte én de lange termijn.

Websites staan bij veel  bouwers en installateurs niet op het netvlies, de kleine bedrijven voorop.

Projecten en personeel bewijzen dat het bedrijf bestaat en zijn het bestaansrecht. ETAGO meent dat veel onderzochte bedrijven zich niet realiseren dat de website de plek is waar je dat laat zien. Websites staan niet op het netvlies van veel ondernemers in de bouw en installatie, de kleine bedrijven voorop.

Verbeteringen eenvoudig te realiseren

Veel bouw- en installatiebedrijven kunnen eenvoudig de site verbeteren door hun projecten te tonen, hun personeel er een rol in te geven en te vertellen wat ze meemaken en wat hen bezighoudt.

onderzoek websites bouw installatie

Meer dan ooit moet een website informeren, overtuigen én beïnvloeden. Iedereen is vandaag de dag overal aanwezig en zichtbaar. Word je niet gezien dan word je niet gevonden. En stijg je niet boven de massa uit, dan word je niet gekozen.

Het rapport gaat uitgebreid in op de resultaten en conclusies en doet een aantal praktische aanbevelingen om eenvoudig op te schalen, qua inhoud en proces.

Het rapport benoemt 20 websites die geheel of op een onderdeel eruit springen, de koplopers. Ze kunnen de gehele sector inspireren.

Over het onderzoek websites bouw en installatie

In totaal onderzocht ETAGO de websites van 54 bouwbedrijven en 57 installateurs, kleine, middelgrote en grotere bedrijven. Voor dit onderzoek is beschrijvende statistiek toegepast, de aantallen zijn te klein om te kunnen generaliseren. Auteur is Saskia de Jong, marketeer en media expert in het technisch mkb. Zij is de initiatiefnemer van ETAGO dat technisch mkb naar het volgende niveau brengt met kennis, events en e-learning over ondernemen, persoonlijke groei en marketing.

Download het onderzoeksrapport

Heb je interesse in de resultaten? Kijken hoe de markt scoort? Zoek je inspiratie voor jouw website? Je kunt het onderzoeksrapport hier downloaden. Er zit ook een flyer bij (plaatje hierboven) met de resultaten in een notendop.

onderzoek websites bouw installatie

 

Download ETAGO onderzoeksrapport websites bouw en installatie

 • * Jouw gegevens worden alleen gebruikt om je inspiratieblogs te sturen. Je kunt je altijd uitschrijven.

Samen naar het volgende niveau met kennisplatform ETAGO

Interview met Saskia de Jong

Binnen het nieuwe kennisplatform ETAGO slaan professionals uit het technisch mkb de handen ineen. Oprichter is marketeer Saskia de Jong. Ze werkt vanuit DeJong&Verder al vele jaren voor diverse opdrachtgevers in de bouw, energiesector, installatietechniek en metaal. Met ETAGO wil zij bruggen bouwen, als antwoord op de snelheid der dingen en de hoge eisen die de moderne tijd aan ons stelt. Samen naar het volgende niveau.

Zijn die eisen werkelijk zo hoog?

“De snelheid van de technologische ontwikkelingen is nog nooit zo hoog geweest! Wie zijn marktpositie wil behouden, moet meegaan in die stroom. Veel mensen worstelen daar mee. Het blijkt lastig grip te krijgen op de vele mogelijkheden om je competenties op peil te houden, merk ik om me heen. ETAGO wil hierop een antwoord bieden. Aan het platform zijn experts verbonden die op specifieke thema’s de benodigde kennis overdragen. Maar dat niet alleen. De deelnemers komen uit zelfde werkvelden en leren ook veel van elkaar. Zij worden onderdeel van een groeiend netwerk waar de uitwisseling van kennis en ervaring voorop staat.”

Saskia de Jong

Wat is er bijzonder aan ETAGO?

“ETAGO is nadrukkelijk een platform waar professionals uit het technisch mkb samen op een hoger niveau komen. Als je onder gelijkgestemden bent, ontwikkel je je sneller, het voelt sneller vertrouwd. Dat ervaar ik keer op keer bij de presentaties en workshops die ik geef. We doen veel online en je kunt op de website een boel vinden over ondernemen, persoonlijke groei en marketing. Maar ETAGO organiseert ook netwerkbijeenkomsten in het land. Er gaat niets boven elkaar persoonlijk ontmoeten en in de ogen kunnen kijken en te horen wat er bij de ander speelt.”

Je loopt al wat jaartjes mee, is jouw vak erg veranderd?

“In de marketing en communicatie zie je wat zich in veel beroepen en sectoren manifesteert. De ontwikkelingen gaan heel snel door technologie en internet. Om iets schijnbaar eenvoudigs te noemen: voor internet schrijf je anders, omdat je nu op een tekst gevonden wilt worden. Dit heeft mijn werk behoorlijk veranderd. Ik wil niet zeggen dat ik opnieuw heb leren schrijven, maar voor internet pak je de teksten heel anders aan. Ik heb nu een eigen aanpak voor goede content die werkt en die ik ook mijn klanten leer. Kwestie van in het diepe springen en kansen pakken, maar dat ligt mij wel.”

Hoe hou jij je kennis bij?

“Ik bezoek regelmatig congressen en workshops, ook in het buitenland trouwens en ik houd relevante publicaties en presentaties bij. Ben altijd aan het lezen, boeken en natuurlijk ook veel online. Vooral over marketing. Ik ben net met een programma begonnen van de Amerikaanse managementgoeroe Tony Robbins, dat gaat natuurlijk veel breder. Door de kennis van anderen te benutten, kan ik nieuwe methodes ontwikkelen, bijvoorbeeld voor contentmarketing en complexe onderwerpen toegankelijk maken.”

Heb je ook nog een privéleven?

“Jazeker, ik heb twee kinderen die inmiddels jongvolwassenen zijn, ik heb ze in mijn eentje opgevoed. We zijn een paar jaar geleden verhuisd naar een huis uit de jaren 70. Daar moest flink wat aan worden opgeknapt. Zo hebben we zelf het dak van binnenuit volledig geïsoleerd, dat was een forse klus. Mijn partner en ik hebben zoveel mogelijk duurzame keuzes gemaakt, dat leeft wel bij ons.”

Saskia de Jong

Oh ja, duurzaamheid, daar heb jij ook iets mee…

“Dat klopt. Ik draai al enkele jaren mee in Europese projecten rond energieneutraal bouwen. In 2015 ben ik begonnen met Woontlekker, een blogplatform over duurzaam wonen. In de B2B-markt zag ik zó veel informatie die de consument nauwelijks bereikt. Op Woontlekker vindt de bezoeker blogs over oplossingen om energie te besparen en het milieu te verbeteren. Maandelijks heb ik enkele duizenden views. ’t Zijn geen wereldcijfers, maar voor iets dat geen hoofdactiviteit is ben ik er best trots op.”

Energie besparen? Het lijkt wel of jij te véél energie hebt!

“De energie zit deels in jezelf denk ik. Die krijg ik juist door in te spelen op de ontwikkelingen om me heen en de projecten waaraan ik meewerk. Ze vragen energie, maar géven die ook.”

Wat is je boodschap aan de lezer?

“Haal het beste uit jezelf. Blijf niet stilzitten, ga er op uit en omring je met mensen die je inspireren en van wie je veel kunt leren. Met die gedachte ben ik ETAGO begonnen.”

>> www.dejongev.nl

Netwerk en focus komen terug in logo en huisstijl van ETAGO

Interview met Hans Agterberg

Vormgever Hans Agterberg werkt vanuit zijn ontwerpbureau Quavorm in Vleuten voor een groot aantal opdrachtgevers. Agterberg studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de HKU Utrecht. In het begin van zijn loopbaan werkte hij voor diverse communicatiebureaus. Eenmaal voor zichzelf begonnen, hield hij zich als één van de eersten in Nederland bezig met het fenomeen corporate identity. Dat was voor die tijd, eind jaren tachtig, naar eigen zeggen zo’n tien jaar te vroeg. Voor ETAGO ontwierp Agterberg het logo met een sterke Picasso-feel en de frisse, transparante huisstijl.

Je hebt het logo opgebouwd uit verschillende blokjes en twee ogen. Wat is de gedachte hier achter?

Hans Agterberg“ETAGO is een netwerk waar experts samenkomen, ieder met zijn of haar eigen persoonlijke en professionele eigenschappen. ETAGO staat voor ontmoeten en kennis delen. Soms sta je ver uit elkaar, soms kom je dicht tot elkaar. Je moet het logo zien als een schuifspelletje. Je schuift een tijdje heen en weer totdat de verschillende disciplines bij elkaar komen. De ogen staan voor scherpte en focus, dat is wat de professional moet hebben om succesvol te zijn.”

 “Je moet het logo zien als een schuifspelletje”

Je kleurgebruik is heel vrolijk en de website oogt transparant. Wat was je overweging?

“Het kleurenpalet staat voor de diversiteit en de openheid van ETAGO. Een netwerk van professionals lijkt mij ook gewoon heel leuk om deel van uit te maken. De teksten op de website zijn bewust niet te lang. In drie klikken ben je waar je wilt zijn. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Mensen nemen voor een online tekst nu eenmaal minder lang de tijd dan voor een magazine of krant. ‘Wit leest’, zei docent Gerard Unger van de Gerrit Rietveld Academie ooit tegen mij. Gebruik van wit is net zo belangrijk als typografie en beeld. De site oogt daarom heel luchtig.”

“De oogjes van ETAGO staan voor scherpte en focus, dat is wat de professional moet hebben om succesvol te zijn”

Je hebt nog een tweede passie naast het vormgeven, toch?

“Naast Quavorm run ik ook mijn eigen kookstudio Quasmaak. Hier wordt vergaderd, we kunnen koken en samen eten. Soms geef ik workshops, ook voor mensen uit de communicatiewereld. Je zou het op het eerste oog niet zeggen, maar er zijn duidelijk overeenkomsten tussen mijn twee bedrijven. Een gerecht moet er mooi uitzien, dat heeft met vormgeven te maken. Daarnaast kook je met verschillende ingrediënten, te vergelijken met bijvoorbeeld de kernwaarden van een bedrijf. Verwerk dit in een gerecht, ga met elkaar proeven en je krijgt verrassende reacties. Je bent immers bezig om de zintuigen te prikkelen.”

Hans Agterberg

Wat ga je in de toekomst voor ETAGO doen?

“In mijn kookstudio kunnen we bijeenkomsten organiseren, zoals de netwerkworkshops. Als er een cursus is van een dag, kan ik een lunch verzorgen. Qua smaak en vormgeving zouden we deze zelfs kunnen verbinden aan het thema van de cursus.”

Wat doe je eigenlijk liever, koken of vormgeven?

“Die zijn mij beide even lief. Maar als je het aan mijn vrouw zou vragen, zou ze kiezen voor het eerste. Ik kook vrijwel dagelijks, daar is ze erg blij mee!”

>> Quavorm

ETAGO brengt je naar het volgende niveau

ETAGO is het nieuwe platform geschikt voor iedereen die in het technische mkb werkt. Je vindt er kennis en inspiratie over ondernemen, persoonlijke groei en marketing. Met als motto: ETAGO brengt je naar het volgende niveau. Het platform is een initiatief van Saskia de Jong, ze is marketeer en mediakenner technisch mkb.

ETAGO bundelt experts die hun kennis en ervaring maximaal willen delen met mensen die in de technische sector werken.

Met kennis en inspiratie online via de website en op bijeenkomsten in het hele land. Daar ontmoet je mensen die begrijpen wat jou bezighoudt en leg je fijne contacten. Een echt netwerk dus dat je veel meerwaarde kan geven.

Voor wie is ETAGO bedoeld?

ETAGO is er voor de ondernemer, de manager, de ondersteunende professional, de zzp’er. Eigenlijk voor iedereen in het technische mkb die zich verder wil ontwikkelen en wil bijblijven in wat er in zijn vak, werk en sector gebeurt.

Waarom is ETAGO opgericht?

Saskia de Jong: ‘Ik ben ervan overtuigd dat je blijven ontwikkelen de sleutel is tot langdurig persoonlijk en zakelijk succes. Want alles verandert: je werk, de maatschappij, zakendoen. Er wordt steeds meer van je verwacht. En: je kunt overal informatie vinden, veel te veel zelfs. Maar waar heb je echt wat aan?

‘Omring je met mensen die ook nieuwsgierig en betrokken zijn, dan groei je iedere dag en haal je het beste uit jezelf’

Saskia: ‘ETAGO verzamelt, verklaart én verbindt via bijeenkomsten in het land. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, ook andere experts gaan meedoen.’

ETAGO brengt je naar het volgende niveau
Kijk en luister naar het verhaal van Saskia over ETAGO, live op de Infratech.

Zijn er al experts aangehaakt?

‘Ja’, vervolgt online marketeer Suzan Groeneveld, ‘toen Saskia me over haar idee voor ETAGO vertelde werd ik direct héél enthousiast. Want mensen inspireren door kennis en ervaring te delen daar word ik blij van. We hebben ook al andere experts in de startblokken staan.’

Wat kun je bij ETAGO doen?

Op de website vind je praktische artikelen met kennis, inspiratie en voorbeelden. Met downloads zoals ebooks, checklists en werkbladen. Over allerlei onderwerpen organiseert ETAGO netwerkworkshops en cursussen. Sommigen volg je online, andere zijn op locaties in het land. Vandaar: ETAGO brengt je naar het volgende niveau!

ETAGO tips zichtbaarheidMooie kennismaker

Als praktische kennismaker kun je je gratis inschrijven voor 20 kansen om jouw zichtbaarheid in de markt te verzilveren. Schrijf je in en ontvang iedere week een mail met 1 concrete actie.

Doen!

 

Zet je carrière in de lift

Als je je laat uitdagen door kennis en inspiratie en je omringt met mensen die ook nieuwsgierig en betrokken zijn, dan groei je iedere dag en haal je het beste uit jezelf!

Zet je plannen om in daden! Goed voorstel? Kom dan nu in actie!

De kwartiermakers van ETAGO: Saskia de Jong en Suzan Groeneveld

 

Waardevolle kennis en inspiratie van futurist Richard van Hooijdonk

Richard van Hooijdonk is een veelgevraagd trendwatcher en futurist. Misschien heb je hem wel eens op tv gezien of op de radio gehoord. Hij geeft natuurlijk ook presentaties. Zijn kennis en inspiratie zitten op het snijvlak van wereldtrends, technologie en marketing. Waardevolle kost voor de ondernemer, de manager én voor iedereen die interesse heeft hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Hij inspireert enorm met blogs, artikelen en boeken. Slimme tip van ETAGO: zijn ebooks zijn gratis.

Hij heeft ebooks over de toekomst van diverse sectoren, zoals de bouw, de gezondheidszorg, de financiële sector. Maar ook over de toekomst van marketing en van werken. Zelf haal ik daar regelmatig inspiratie uit, en feiten en cijfers. Bijvoorbeeld voor het ebook van ETAGO: Laat jezelf zien – bagage voor je eigen stijl.

Hier zie je een interview compilatie van optredens van Richard in diverse tv-programma’s.

Richard van Hooijdonk

Ebooks voor 13 sectoren

Omdat de wereld in snel tempo verandert en dat grote impact heeft op bedrijfstakken, hebben hij en zijn team voor maar liefst 13 sectoren een ebook geschreven met daarin de laatste trends op een rij, onderbouwd met interessante statistieken.

Ongeveer jaarlijks vernieuwt hij die ebooks. Daarin zet hij alle trends overzichtelijk op een rij met duidelijke uitleg, video’s en prachtige afbeeldingen. Zoals deze bijvoorbeeld:

Richard van Hooijdonk

Mooi he?

Uitgebreide blog over 25 tech-trends 2019

Direct in het nieuwe jaar verraste hij met een uitgebreid artikel met niet 10 of 15, maar nee met 25 tech-trends die de digitale transformatie in 2019 bepalen. Dat is typisch Richard: zijn maandelijkse emailing bevat een lange rits artikelen. En dit artikel met 25 tech-trends is ook weer zeer uitgebreid en bovendien zeer goed gedocumenteerd. Maar ja, daar kan hij dan ook een heel team voor inschakelen.

Richard van Hooijdonk vertelt hoe de toekomst voor mens, bedrijf en sector eruit gaat zien

Hij beschikt namelijk over een groot en internationaal researchteam waarmee hij alle actuele trends onderzoekt voor mensen, bedrijven en sectoren. Hij schrijf over robots, zelfrijdend vervoer, Internet of Things, biotech, nanotech, neurotech, blockchain, 3D en 4D printing, augmented en virtual reality. Ook de impact op vele bedrijfstakken onderzoekt hij.

Tip: abonneer je op zijn updates

Laatste stip: schrijf je in voor zijn maandelijkse update met de laatste insights research, ebooks en artikelen. Het kost je niets en je haalt er een hele berg inspiratie mee in huis, doen!