Introductie pilot BRL 5029 voor aannemersrol binnen de Wkb | Persbericht

Introductie pilot BRL 5029 voor aannemersrol binnen de Wkb | Persbericht

PERSBERICHT

28 april 2021

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) legt de aannemer meer aansprakelijkheid en een grotere verantwoordelijkheid op. Met het nieuwe BRL 5029 certificaat ontwikkeld door SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie toont de aannemer dat hij de kwaliteit van zijn werk op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier zelf controleert. Dat helpt hem met het managen van zijn aansprakelijkheid en optimaliseert zijn samenwerking met de kwaliteitsborger. De pilot-versie van de BRL 5029 kan nu gratis worden gedownload van beider websites om in die nieuwe rol te gaan proefdraaien.

Als de Wkb in werking is getreden wordt niet meer gewerkt met een vergunning vooraf aan de start van de bouw, maar met een verklaring van een onafhankelijke kwaliteitsborger die achteraf vastlegt dat is gebouwd volgens de regelgeving.
De vergrote rol voor de aannemer binnen de Wkb ontstaat doordat de onafhankelijke borger gebruik mag maken van het kwaliteitsborgingssysteem van de aannemer. Om hem te helpen die nieuwe rol invulling te geven binnen de Wkb, hebben SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie de ‘Erkenningsregeling Kwaliteitscontrole door de Bouwer’ ontwikkeld, de BRL 5029. Deze beoordelingsrichtlijn geeft de aannemer de ruimte om op een gestructureerde en heldere wijze de samenwerking met de borger vorm te geven, zoals de taakverdeling tussen beide partijen en de invulling daarvan.

BRL 5029 gratis downloaden

De pilot-versie van de BRL 5029 kan gratis gedownload worden van de websites van SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie: www.skw-certificatie.nl/downloads/beoordelingsrichtlijnen.html en:
www.skgikob.nl/downloads/beoordelingsrichtlijnen.html.

Taakverdeling op meerdere terreinen

De taakverdeling betreft met name de volgende terreinen, die (deels) synchroon kunnen lopen met die van de kwaliteitsborger: planbeoordeling, risicobeoordeling, opstellen van het kwaliteitsborgingsplan en het uitvoeren van borgingsactiviteiten en dossiervorming. Volgens de BRL 5029 dient er ten aanzien van deze elementen een duidelijke, aantoonbare taakverdeling te zijn tussen de kwaliteitsborger en de bouwer. Hierbij speelt dat hoe meer vertrouwen de kwaliteitsborger heeft in de manier waarop de bouwer de taakverdeling invult, des te meer hij de aannemer zelf kan laten regelen. Het bouwproces kan daardoor effectiever verlopen en de borger hoeft minder te controleren, zo blijven de borgingskosten laag. Dit marktmechanisme zal bovendien tot een hoger kwaliteitsniveau leiden.

Onderscheid in Gevolgklassen

De BRL 5029 maakt net als de Wkb onderscheid in Gevolgklassen, oplopend van bouwwerken met relatief weinig risico’s op gevolgschade wanneer er iets mis gaat (Gevolgklasse 1); via bouwwerken met een hoger risico, bijvoorbeeld meerdere gebruiksfuncties in één gebouw of middelhoogbouw (Gevolgklasse 2); tot aan bouwwerken met een hoog risico op gevolgschade (Gevolgklasse 3). Bij deze laatste klasse valt te denken aan hoogbouw of grote infrastructurele werken. Belangrijk is dat de aannemer zelf kiest voor welke Gevolgklasse(n) hij wil worden gecertificeerd. Op die manier kan hij recht doen aan zijn eigen specialisme.

Optimale afstemming op werkwijze

De BRL 5029 is optimaal afgestemd op de werkwijze van de borger conform BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen. De BRL 5029 dient daardoor als kader voor de afstemming van de werkzaamheden tussen bouwer en kwaliteitsborger, onverlet ieders verantwoordelijkheden zoals neergelegd in de Wkb. Een kwaliteitsborger die gecertificeerd is voor BRL 5019 mag er op vertrouwen dat de borgingsactiviteiten zoals die worden uitgevoerd door de voor BRL 5029 gecertificeerde bouwer, aansluiten op de systematiek van werken.

Fototekst

Met het nieuwe BRL 5029 certificaat toont de aannemer dat hij de kwaliteit van zijn werk op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier zelf controleert. Dat helpt hem met het managen van zijn aansprakelijkheid en optimaliseert zijn samenwerking met de kwaliteitsborger. De pilot-versie is nu gratis te downloaden.

Over SKG-IKOB

Certificatie-instelling SKG-IKOB werkt al ruim vijftig jaar voor producenten, leveranciers, uitvoerders en dienstverleners in de bouw, infra en de gebouwde omgeving die zich aantoonbaar willen onderscheiden met een certificaat, keurmerk of label. SKG-IKOB test en certificeert ontwerpen, producten, processen, diensten en managementsystemen. Kijk voor meer informatie op www.skgikob.nl.

Over SKW Certificatie

SKW Certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. Samen Kwaliteit Waarborgen (SKW) ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. Alle certificaten worden continu afgestemd op de ontwikkelingen en behoeftes van de markt. Voor meerdere certificaten is SKW erkend door de Raad voor Accreditatie. Kijk voor meer informatie op www.skw-certificatie.nl.

Over de auteur

Redactie ETAGO

ETAGO brengt praktische kennis, tools en voorbeelden over ondernemen, persoonlijke groei en marketing. Afkomstig van experts die hun kennis en ervaring maximaal willen delen. Met focus op het technische mkb. Ontwikkel jezelf met cursussen, workshops, artikelen en tools om te groeien, inspireer elkaar bij bijeenkomsten bij jou in de buurt en bouw je netwerk met mensen die snappen wat je bezighoudt. Versnel je ontwikkeling met ETAGO!