Is je team wel een team of juist een groep?

Is je team wel een team of juist een groep?

Zijn je medewerkers een team of een groep? Een veelgehoorde opmerking is: ‘mijn team loopt niet lekker’. Het is goed om dan te kijken of er wel sprake is van een team. Wellicht is je team namelijk wel meer een groep. Maar wat is het verschil dan tussen een groep en een team? Dit blog legt uit wat het verschil tussen een team en een groep is en wat je kunt doen om een team te vormen.

Wat is een groep

Er zijn een aantal randvoorwaarden om een verzameling mensen een groep te mogen noemen. Deze randvoorwaarden gelden ook voor een team, maar voor een team zijn er nog meer voorwaarden nodig.

De randvoorwaarden voor een groep:

 • Er is een gemeenschappelijk doel
 • Er is interactie tussen de leden
 • Leden zijn afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken
 • Er is een groepsstructuur
 • Er zijn (werk)afspraken

Wanneer is een groep nog geen team?

In een groep is er op een aantal dingen onvoldoende zicht. Dit komt doordat een groep vooral taakgericht en met inhoud bezig is. De samenwerking en sfeer binnen de groep heeft zich nog niet ontwikkeld. Ieder doet zijn eigen ding. Er is wel een gemeenschappelijk doel (zie puntje één van de randvoorwaarden) maar het eigenbelang gaat voor.

Vaak wordt in eilandjes gedacht: wij tegen zij. Er worden afspraken gemaakt, maar deze worden ook makkelijk niet nagekomen. De leidinggevende neemt alle verantwoordelijkheid op zich, en daarmee ook ontzettend veel werk op zich. Het succes dat het team vervolgens haalt, zal de leidinggevende vooral voor zichzelf claimen. De andere leden van de groep vinden het zo lekker makkelijk en leunen achterover. Ruzies komen voor en worden niet uitgesproken. Hierdoor blijft er altijd iets in de lucht hangen wat op een later moment kan ontploffen.

Een team is een groep, maar een groep is niet altijd een team.

Wanneer is een groep wel een team?

Belangrijk voor een team zijn de volgende aspecten:

 • Het gemeenschappelijke doel staat boven dat van het individu.

Hier gaat het belang van het team dus voor het eigenbelang. Er wordt uiteindelijk gekeken naar het algehele resultaat, en niet naar de resultaten van alle onderdelen. Ieder lid is intrinsiek gemotiveerd en doelgericht.

 • Er is sprake van cohesie, een wij-gevoel en verbondenheid.

De binding tussen leden van de groep wordt gestimuleerd. Maar de groep biedt ook gezamenlijk weerstand als er van buitenaf wordt geprobeerd de cohesie en het wij-gevoel te verbreken.

 • De taken en rollen van elle teamleden zijn bekend.

Hierdoor is er begrip voor elkaar. Er is geen sprake van eilandjes die niet weten wat de ander nou precies doet. Hierdoor wordt er met elkaar gewerkt in plaats van naast elkaar. Dit maakt het gemakkelijker om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

 • Er is een goede samenwerking en sfeer.

Doordat de samenwerking en sfeer goed zijn, kunnen teamleden elkaar gemakkelijk aanspreken waardoor de samenwerking uiteindelijk nog beter wordt. Ook is er veel positiviteit binnen het team.

 • Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

Elk individu uit het team neemt een deel van de verantwoordelijkheid op zich. Er wordt niet naar een leider gekeken als het moeilijk wordt. En als iets moeilijk wordt, doe je het samen. Je schuift je verantwoordelijkheden niet op de leider af.

 • Respect en vertrouwen.

De aanwezigheid van deze twee is belangrijk voor een goede basis.

 • Iedereen wordt gewaardeerd en ingezet.

De inbreng, ervaring en kennis die elk individu heeft wordt gebruikt en gewaardeerd. Als zich een probleem voordoet, is het niet de leiding die het oplost. Het hele team wordt betrokken bij het vinden van een oplossing voor het probleem.

 • Sociale ontwikkeling is belangrijk.

Binnen een team is er aandacht voor goede onderlinge communicatie en hoe je het best kan om gaan met feedback. Over hoe je het best feedback kunt geven schreef ETAGO dit blog!

 • Succes bereik je samen.

Alleen gezamenlijk kan het doel worden behaald. Ieders bijdrage hierin wordt dan ook erkend. Het succes wordt samen gevierd en is dus niet bereikt door de leider of één enkele persoon binnen het team.

 • Meningsverschillen bestaan en worden opgelost.

Het is niet erg als teamleden een verschillende mening of visie hebben op iets. Echter, resulteert dit soms in conflicten. Dit is niet erg, mits het conflict maar wordt opgelost. Dat betekent dat de leden open moeten staan voor elkaars ideeën en respectvol moeten onderhandelen over de uiteindelijke uitkomst.

Team of groep?

Wat geldt voor jouw bedrijf? Is je team aan de hand van de deze criteria ook echt een team? Of voldoe je niet aan de meeste criteria waardoor je eerder een groep bent dan een team? Kijk dan nog even goed naar de criteria waar je als team aan moet voldoen.

Eerder ook gepubliceerd op de website van De Team-Engineer https://www.de-team-engineer.nl.

Over de auteur

Redactie ETAGO

ETAGO brengt praktische kennis, tools en voorbeelden over ondernemen, persoonlijke groei en marketing. Afkomstig van experts die hun kennis en ervaring maximaal willen delen. Met focus op het technische mkb. Ontwikkel jezelf met cursussen, workshops, artikelen en tools om te groeien, inspireer elkaar bij bijeenkomsten bij jou in de buurt en bouw je netwerk met mensen die snappen wat je bezighoudt. Versnel je ontwikkeling met ETAGO!