Nieuwe directeur federatie rubber- en kunststofbedrijven NRK | Persbericht

Nieuwe directeur federatie rubber- en kunststofbedrijven NRK | Persbericht

PERSBERICHT

8 juli 2021

Op 1 september 2021 start Harold de Graaf als algemeen directeur van de NRK, de branchevereniging van rubber- en kunststofbedrijven in Nederland. Als boegbeeld van deze industrie gaat hij actief bijdragen aan de zichtbaarheid en positionering van de sector in de maatschappij én de meer dan 400 bedrijven die lid zijn van NRK. De Graaf is thans directeur bij de branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers Horus.

Over zijn nieuwe uitdaging zegt De Graaf: “Ik vind het eervol om als algemeen directeur van de NRK vanaf 1 september de bedrijfseconomische en maatschappelijke belangen van de leden in deze innovatieve sector te mogen behartigen. Als rubber- en kunststofindustrie zichtbaar en actief bijdragen aan de ‘Green Deal’ is de maatschappelijke opdracht en daar zal ik als gezicht van de sector en met oog voor ondernemerschap met passie vorm en inhoud aan geven.” 

Maatschappelijke taak

De NRK wil proactief en positief bijdragen aan de maatschappelijke discussie over ontwikkeling, inzet en verwerking van rubber en kunststof. De uitdaging van Harold de Graaf sluit daar logisch op aan. Door aanspreekbaar en toegankelijk te zijn kunnen de overheid en andere stakeholders de NRK eenvoudiger betrekken in relevante discussies en maatschappelijke trajecten. Voor de vereniging is daarbij altijd het uitgangspunt dat de prioriteit van rendement en continuïteit centraal staat. Alleen vanuit die basis kan de NRK investeren in duurzame innovatie die de circulaire economie stimuleert. ‘Rethink’ met REcycle, REduce, REuse, REdesign, REnew vormt daarvoor het duurzame uitgangspunt.

Over NRK

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet €13,5 miljard, 75% mkb-bedrijven, werkgelegenheid 50.000). De bedrijven leveren modules en (eind)producten aan industrie, handel, bouwnijverheid, infra en verpakkende industrieën. MVO is de basis voor beleid en activiteiten. Samenwerken met onderwijs- en innovatie- instellingen dient de belangen van de leden. Belangrijke beleidsprioriteiten zijn duurzame innovatie in product, proces en ondernemen en adequate scholing van toekomstige medewerkers en instroom van jongeren. Samen met Plastics Europe gaat NRK via het Rethink platform de dialoog aan met de maatschappij over rubber en kunststoffen. Kijk voor meer informatie op www.nrk.nl en www.rethinkplastics.nl.

Over de auteur

Redactie ETAGO

ETAGO brengt praktische kennis, tools en voorbeelden over ondernemen, persoonlijke groei en marketing. Afkomstig van experts die hun kennis en ervaring maximaal willen delen. Met focus op het technische mkb. Ontwikkel jezelf met cursussen, workshops, artikelen en tools om te groeien, inspireer elkaar bij bijeenkomsten bij jou in de buurt en bouw je netwerk met mensen die snappen wat je bezighoudt. Versnel je ontwikkeling met ETAGO!