Weinig projecten, personeel en nieuws op websites bouw en installatie

Weinig projecten, personeel en nieuws op websites bouw en installatie

Onderzoek onder ruim 100 websites van bouwers en installateurs wijst uit dat weinig schrijven over projecten, personeel en actualiteiten. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek dat ETAGO zomer 2019 uitvoerde. Onderzocht is in hoeverre de websites de connectie met de lezer leggen. Gekeken is naar het persoonlijke karakter van de site, projectweergave, nieuwsvoorziening, of de site de lezer tot actie aanzet en of hij de site wordt ‘ingetrokken’. De resultaten zijn verrassend omdat de negatieve scores overheersen.

7 opmerkelijke bevindingen:

 1. Op driekwart van de sites van installateurs is geen informatie over personeel te vinden.
 2. Op ruim 15% van de websites van bouwbedrijven is geen mens te zien.
 3. Bijna 60% van de installateurs toont geen enkel project op de website.
 4. Bijna 80% van de installatiebedrijven plaatst geen nieuws, tegen 40% van de bouwbedrijven.
 5. Op enkele sites na kan de bezoeker nergens actiever worden en meer doen dan lezen (kijken), bellen of mailen.
 6. Informatie over duurzaamheid is op de meeste onderzochte sites niet te vinden, 65% van de installateurs en 59% van de bouwers schrijven er niet over.
 7. Grote bouwbedrijven in dit onderzoek presteren minder dan de grote installateurs. De betreft de vindbaarheid van personeel, toelichting bij projecten en informatie over duurzaamheid.

Is de bouw en installatie zichtbaar en vindbaar? Mwah..

Een voorbeeld, onderzocht is:

 • Zijn gegevens van het bedrijf binnen 1 klik te vinden
 • Is personeel in beeld
 • Leert de lezer ze kennen
 • Wordt de lezer aangesproken

Gemeten is of goed en snel vindbaar zijn te vinden is binnen 1 klik. Is personeel met tekst en beeld te zien? Bij kleinere bouwbedrijven (<10 medewerkers) is in een kwart van de gevallen het personeel goed en snel vindbaar en de bedrijfsgegevens ook. Bij middelgrote bouwbedrijven (11-50 personen) ligt het ja-nee gelijk, bij grotere bedrijven (>50 medewerkers) ligt het nagenoeg andersom: driekwart ja, een kwart nee.

Op 2 na zijn bij alle 57 installateurs de contactgegevens op home te vinden. Op 16 websites is informatie over personeel met 1 klik vindbaar, in meer of mindere mate. Op 42 websites is niets over personeel te vinden, bijna driekwart van de onderzochte sites.

Als we de sites van bouwers en installateurs vergelijken valt op dat personeel van de eerste groep bij alle soorten bedrijven sneller vindbaar is dan bij de tweede groep. In de grafiek is dit goed te zien. Dit wordt overschaduwd door het feit dat bij alle soorten en groottes van bedrijven personeel helemaal niet vindbaar is binnen 1 klik.

onderzoek websites bouw installatie

Weinig tekst, vooral projectinformatie ontbreekt

Bouwen en installeren is: een project waarvan er geen een hetzelfde is. Een uitgelezen kans om de webbezoeker daarvan iets te laten zien en er over te vertellen. Hoewel het er op de site niet naar uitziet dat ze werk hebben…twijfelt ETAGO niet aan het bestaan van deze bedrijven. We twijfelen er wel aan of alle bedrijven beseffen dat projecten en informatie over de onderneming en de mensen die er werken eenvoudig en goed bewijsmateriaal zijn dat klanten en bezoekers trekt, op de korte én de lange termijn.

Websites staan bij veel  bouwers en installateurs niet op het netvlies, de kleine bedrijven voorop.

Projecten en personeel bewijzen dat het bedrijf bestaat en zijn het bestaansrecht. ETAGO meent dat veel onderzochte bedrijven zich niet realiseren dat de website de plek is waar je dat laat zien. Websites staan niet op het netvlies van veel ondernemers in de bouw en installatie, de kleine bedrijven voorop.

Verbeteringen eenvoudig te realiseren

Veel bouw- en installatiebedrijven kunnen eenvoudig de site verbeteren door hun projecten te tonen, hun personeel er een rol in te geven en te vertellen wat ze meemaken en wat hen bezighoudt.

Meer dan ooit moet een website informeren, overtuigen én beïnvloeden. Iedereen is vandaag de dag overal aanwezig en zichtbaar. Word je niet gezien dan word je niet gevonden. En stijg je niet boven de massa uit, dan word je niet gekozen.

Het rapport gaat uitgebreid in op de resultaten en conclusies en doet een aantal praktische aanbevelingen om eenvoudig op te schalen, qua inhoud en proces.

Het rapport benoemt 20 websites die geheel of op een onderdeel eruit springen, de koplopers. Ze kunnen de gehele sector inspireren.

Over het onderzoek websites bouw en installatie

In totaal onderzocht ETAGO de websites van 54 bouwbedrijven en 57 installateurs, kleine, middelgrote en grotere bedrijven. Voor dit onderzoek is beschrijvende statistiek toegepast, de aantallen zijn te klein om te kunnen generaliseren. Auteur is Saskia de Jong, marketeer en media expert in het technisch mkb. Zij is de initiatiefnemer van ETAGO dat technisch mkb naar het volgende niveau brengt met kennis, events en e-learning over ondernemen, persoonlijke groei en marketing.

Het onderzoeksrapport is niet meer te downloaden

onderzoek websites bouw installatie

 

Over de auteur

Saskia de Jong

Als marketeer en mediakenner in de b2b ben ik onder de naam DeJong&Verder al sinds 1995 werkzaam. Frequente zichtbaarheid met een goed verhaal vormt dagelijks mijn rode draad in wat ik voor klanten doe. Ik heb veel ervaring met marketing en communicatie in de technische sector. Ik ben ervan overtuigd dat je je sneller kunt ontwikkelen als je inspiratie vindt bij een netwerk van gelijkgestemden. Dat is de reden waarom ik ETAGO heb opgericht.