Verdienen met verduurzamen centraal in interactieve online cursus

Verdienen met verduurzamen centraal in interactieve online cursus

Wie met verduurzamen in de bouw en renovatie een goede boterham wil verdienen heeft meer dan alleen technische kennis en saleservaring nodig. Over die andere bagage stelden technisch marketeer Saskia de Jong en bouwmanagement-expert Carl-peter Goossen de cursus ‘Verdienen met verduurzamen in de bouw’ samen. Op het snijvlak van bouwmanagement en techniek en van marketing en klantpsychologie delen zij nieuwe kennis hoe je als aannemer, architect, ontwikkelaar, adviseur, duurzame beslissingen beschouwt, berekent en beargumenteert. De tryout eind 2020 kreeg van de deelnemers een 7,8. “Leuke interacties, betrokken docenten, geen standaard riedeltjes.”

Een cursist gaf aan dat de cursus: “… vooral de economische kennis heeft gebracht die bij mij nog ontbrak.” Het eerste dat je nodig hebt voor een gebouwrenovatie is namelijk een kostenbaten analyse. Die gaat veel verder dan terugverdientijden van maatregelen en materialen. Je berekent deze met de netto contante waarde en daarmee bepaal je of een project of investering winstgevend kan worden. Ook gaat de lesstof in op het rekenen met de TCO-tool, de rekenmethodiek die je al heel vroeg in een bouw- of renovatieproject een beeld geeft van de directe en indirecte kosten over de gehele levensduur van een project. Deelnemers vonden dat deze kennis en de berekeningen goed werden uitgelegd: “De combinatie van theorie met duidelijke praktijkvoorbeelden maken dit een interessante cursus.” En: “De berekeningen vond ik echt goed, hier kunnen we veel mee.”

“De cursus heeft vooral de economische kennis gebracht die bij mij nog ontbrak.”

Leer je 2 breinen kennen

Als je duurzaamheid wilt verkopen moet je weten hoe mensen denken. Wist je dat je 2 breinen hebt? Een snel en automatisch oerbrein, oftewel het oerbrein, waarmee je op de automatische piloot gaat, En je hebt een langzaam brein, dat over grote aankopen en moeilijke beslissingen gaat. Voor 80% van de beslissingen gebruik je het oerbrein, dat is de automatische piloot. Als je duurzaamheid wilt verkopen dan moet je zorgen dat je argumenten hebt waarover de ander niet te lang hoeft na te denken. In de cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw is er veel aandacht voor. Om succesvol te zijn verleid je het onbewuste bij je klant en verschaft daarna het bewuste brein een alibi om in te stemmen met de aankoop of beslissing. En dat gaat verder dan communiceren over terugverdientijden.

Toets eigen marketing en verkoop 

Voor veel deelnemers was de cursus op het gebied van marketing een eyeopener. Een reactie was: “Het belang van toegevoegde waarde van marketing én van de marketing van toegevoegde waarde werd me door deze cursus duidelijk”. Een ander zegt: “Ik heb mijn eigen marketing- en verkoopactiviteiten prima aan de hand van de cursus kunnen toetsen.” En: “De theoretische achtergrond waarom mensen bepaalde beslissingen nemen en hoe je dat in kunt zetten, snap ik nu veel beter.” De cursisten leren ook werken met overtuigingsstrategieën en nudging.

“Het belang van toegevoegde waarde van marketing én van de marketing van toegevoegde waarde werd me door deze cursus duidelijk.”

Praktijkvoorbeelden en extra lesmateriaal

De cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw heeft een theoretische basis en wordt geconcretiseerd met praktische voorbeelden, vaak uit de bouw. Cursusleiders Saskia en Carl-peter hebben samen meer dan een halve eeuw ervaring in die sector. De cursisten benadrukken in hun beoordeling dat ze dit erg fijn vonden: “Ik vind het fijn dat algemene informatie ondersteund wordt met voorbeelden, dat geeft uiteindelijk wel meer inzicht en begrip.”

Naast het werkboek, waar de cursisten enthousiast over waren, staat veel extra materiaal in de e-learning. Hier kunnen opnamen van lesavonden (nogmaals) worden bekeken, staan downloads zoals rekenmodellen en leestips voor wie meer informatie wil (en tijd heeft om zich te verdiepen). Een cursist zegt: “veel nuttige extra’s die ik eigenlijk niet had verwacht.”

Online samenwerken

Tijdens de online lesavonden is er veel ruimte om samen te werken. Opdrachten worden in groepjes gedaan. Ook is er ruimte voor discussie, in kleinere of grotere groep. Leren anno 2021 dus! Een fysiek werkboek krijgt je nog ‘ouderwets’ per post opgestuurd. Er gaat natuurlijk niets boven lesmateriaal waarin je lekker kunt schrijven, sommige dingen veranderen niet! Het werkboek van de cursus Verdienen met verduurzamen kreeg van bijna alle respondenten de hoogste smiley die men kon geven.

“Ik vind het fijn dat algemene informatie ondersteund wordt met voorbeelden, dat geeft uiteindelijk wel meer inzicht en begrip.”

Cursus verduurzamen 

De cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw brengt een combinatie van inzicht in kostenoptimalisatie voor duurzaam bouwen en renoveren, inzicht hoe je een sluitende businesscase maakt, marketing en ondernemen om kopers te overtuigen en kennis over klantinzicht en psychologie van verkopen. Tijdens de cursus doe je “Kennis en ervaringen op die je nog jaren kunt meenemen en doorontwikkelen”. Een duurzame investering dus.

Ben je enthousiast geworden en wil jij ook meedoen aan de cursus Verdienen met verduurzamen? Hier vind je de cursusinformatie. Heb je twijfels of andere vragen over je deelname? Blijf er niet mee zitten en laat ze ons weten via mail of telefoon. We staan je graag te woord!

“Goede organisatie, mooi werkboek, interessante cursusleiders en interessante groep deelnemers.”

Over de auteur

Redactie ETAGO

ETAGO brengt praktische kennis, tools en voorbeelden over ondernemen, persoonlijke groei en marketing. Afkomstig van experts die hun kennis en ervaring maximaal willen delen. Met focus op het technische mkb. Ontwikkel jezelf met cursussen, workshops, artikelen en tools om te groeien, inspireer elkaar bij bijeenkomsten bij jou in de buurt en bouw je netwerk met mensen die snappen wat je bezighoudt. Versnel je ontwikkeling met ETAGO!